Photo Name Designation
MANDEEP KAUR
MS. MANDEEP KAUR HM - Deepshikha Hostel
PURNIMA REHILL
MS. PURNIMA REHILL HM - LH
Swayam Prabha Ashiya
MS. SWAYAM PRABHA ASHIYA HM - ASHIANA