Photo Name Designation
MANDEEP KAUR
MS. MANDEEP KAUR HM - Deepshikha Hostel
Swayam Prabha Ashiya
MS. SWAYAM PRABHA ASHIYA HM - ASHIANA
PURNIMA REHILL
MS. PURNIMA REHILL HM - VDB (GF)
Pushpa Yadav
MISS PUSHPA YADAV HM-LH
Pooja Singh
MRS POOJA SINGH HM - VDB (FF)

GET SOCIAL UPDATES